Przedsiębiorstwo HYDROGEOBUDOWA Sp. z o.o. 76-100 Sławno, ul. Koszalińska 60
tel. (059) 810 30 29, 810 30 20; e-mail: biuro@hydrogeobudowa.pl

 
BUDOWNICTWO HYDROTECHNICZNE 
BUDOWNICTWO ZIEMNE I MELIORACJE WODNE


Zbiorniki retencyjne w miejscowości Trzebielino

    

Budowa wałów przeciwpowodziowych nad Kanałem Domasławickim

    

Most na rzece Wieprzy
w miejscowości Sławsko

Most i przepust na rzece Rakówka w miejscowości Pomiłowo